Wednesday, April 01, 2009

9 MAY 2010

10:35 a.m.

Guy 1  :  Manang, eleksyon na bukas ah.  Mukhang malakas si xxx ah?  Mukhang panalo na
              siya.
Woman:  Ay, oo, ading!  Panalong panalo yun!
Guy 1  :  Sige, manang, salamat.  Alis na ako.

9:23 p.m.

Guy 2  :  Manang, magandang gabi.  O eto, kunin mo na 'to. (hands some money to her) 'wag
              na lang po kayo bumoto bukas.  Total, mananalo naman si xxx.  'di na kelangan                     ng boto niyo.  Sige na, manang.
Woman:  Okay, barok. (takes money)

9:25 p.m.
  
Guy 3  :  Manang, nakita ko tinanggap mo yung pera ha. (brandishes his gun tucked under his
              his shirt) 'di namin kayo makikita bukas sa presinto ha.
Woman:  Huh? Ah, oo, sige.

This is a scenario that could definitely happen in next year's local elections (because they started doing this last 2007).  

Groups paying off voters NOT to vote... and threatening them if they do.

Tsk...  What to do to counter this?

No comments: